¿Yogo'ä utilizar pino pa 'nar zaa ar pa 'mu̲i?

Ngetho pino ge zaa hoja perenne, ar zaa hoja perenne ge 'nar ár nt'udi ya kristyano ar gi nzaki eterna ir nge ar nt'eme jar Cristo. Zaa xí nze̲di señala ár ndä ya cielos. Estrella mäs xi ngu zaa puntos guiada ya bämu̲hñä da Belén ár bätsi ar Hesus jar nä'ä estrella particular. Ya tso̲ho̲ ñu̲ni da refiere jar tsibi ar Jesucristo da jar ximha̲i. Jár ar zaa o̲t'e ar Pale Kwä ir nge ar Pale ár bätsi unigénito da jar ximha̲i: esperanza, hne, gozo ne ar 'mui xi hño.